Risiko for ledighed

Bragt i Politiken den 12. juni 2013

Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef i Frie Funktionærers a-kasse

Nyt forslag fra regeringen forringer ordningen for 6 ugers selvvalgt uddannelse. Hidtil har man kunnet gøre brug af 6 ugers selvvalgt uddannelse allerede fra ledigheden starter. Det nye forslag indebærer, at den ledige først efter fire måneders ledighed har ret til at gøre brug af ordningen.

I Frie Funktionærer har vi erfaring for, at jo før man sætter ind med målrettet aktivitet for at få vores opsagte medlemmer i nyt job, jo bedre. I Frie Funktionærers lønsikring sætter vi ind allerede i opsigelsesperioden.

Den påtænkte udskydelse af retten til uddannelse øger risikoen for, at ledige unødigt bliver fastholdt som ledige, fordi de må vente på at kunne få konkret efteruddannelse for at komme videre i job. Det kunne eksempelvis være en kontorassistent, der lige mangler et kursus i lønbogføring for at kunne tiltræde et konkret job, Med de nye regler skal den ledige vente i op til fire måneder på at få lov til at tilegne sig kompetencerne for at kunne tiltræde det nye job.

I Frie Funktionærer mener vi, at man bør tage udgangspunkt i den enkeltes situation og jobmuligheder, i stedet for at lægge hindringer i vejen for hurtigst muligt at kunne tiltræde et nyt job.