Køb af politisk indflydelse

Bragt i Jyllands-Posten den 11. november 2013

Af direktør Jørgen G. Jørgensen, Frie Funktionærer

Jyllands-Posten fortalte den 6. november historien om, hvordan LO giver økonomisk støtte til S, SF og Enhedslisten i forbindelse med det kommende kommunalvalg. LO prøver på den måde at købe sig til politisk indflydelse og opfordrer samtidig medlemmerne til at stemme på de samme partier på den røde fløj.

I Frie Funktionærer tager vi afstand fra, at fagforeninger, eller andre interesseorganisationer for den sags skyld, køber sig til indflydelse. Vi går ind for, at det skal være de gode argumenter, der giver indflydelse.  At blande støttekroner sammen med politisk indflydelse er en cocktail, der ikke fører til noget godt.

Som medlem af Frie Funktionærer er man helt sikker på, at fagforeningen ikke bruger kontingentkroner til at støtte bestemte partier, ligesom vi heller ikke blander os i medlemmernes politiske tilhørsforhold. Vi mener, at støtte til bestemte partier og kandidater er en privatsag, og det gælder både i forhold til lokalpolitik og når det gælder folketinget. Vi varetager medlemmernes interesser i arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål gennem saglig argumentation, høringssvar og dialog med politikerne, uanset partifarve. Vi er ikke upolitiske, men partipolitisk neutrale – det er en stor forskel.

Lønmodtagernes interesser varetager vi bedst ved at have fokus på individuel service, rådgivning og aktiviteter, der sikrer vores medlemmer det bedste fundament på arbejdsmarkedet, eller bringer dem hurtigst muligt i job ved ledighed.