Åben over for Uber

Kronik bragt i Fyens Stiftstidende, den 11. august 2016

Af direktør Jørgen G. Jørgensen, Frie Funktionærer

8. juli blev seks Uberchauffører af byretten idømt bøder for at køre pirattaxa. Men selvom rettens afgørelse var enstemmig, synes jeg, at debatten trænger til at blive nuanceret. Både fordi taxalovgivningen formentlig skal laves om, og fordi sagen om Uber også er en del af en større udvikling, der er på vej.

I bund og grund er Uber jo ikke andet end en tjeneste, der bruger mobilens GPS til at matche chauffører med kunder. Og så indeholder den et program, hvor man både kan betale via telefonen og bedømme, hvordan man synes, turen har været. Altså en simpel teknologi, der dog har ført store diskussioner med sig.

Hidtil har debatten været præget af to grundlæggende synspunkter: de positivt indstillede har fremhævet, at der er tale om smart deleøkonomi med lavere priser for kunderne, mens de negativt indstillede har argumenteret med, at der er tale om ublu konkurrence. Det er her, jeg mener, der er behov for nuancer og erkendelse af, at begge lejre kan have ret hver for sig.

Derfor er Uber en god idé: Tilhængerne af Uber fremhæver ofte, at tjenesten dækker et reelt behov, og at den lavere pris kun er til gavn for forbrugerne. Det sker ved, at udbud og efterspørgsel hele tiden justeres, så prisen sættes op, når der mangler biler og ned, når der er rigeligt af dem. Disse prissignaler reagerer både chauffører og passagerer meget hurtigt på.

Derudover mener mange, at reglerne for taxakørsel er forældede og unødige. I princippet er enhver bil med en nummerplade jo godkendt til at fragte mennesker i -og der findes allerede krav om fx ansvarsforsikringer og syn.

Fordi Uber er bygget op omkring, at man giver chaufførerne karakterer efter turen, vil de, der ikke kører ordentligt, lynhurtigt miste kunder og til sidst få frataget retten til at køre for tjenesten. På den måde giver systemet en garanti -givet af tidligere passagerer -for turen, som uddannelse og kontrol ikke kan sikre.

Derfor burde Uber forbydes: Argumenterne mod Uber går på, at der ikke stilles krav til chaufførerne om specifik uddannelse, og at der ikke er særlige sikkerhedskrav til de biler, de benytter sig af. Men noget af det, der har fyldt særligt meget i debatten, er også snakken om, hvorvidt chauffører betaler skat af deres løn, specielt når virksomheden bag ikke bidrager til den danske statskasse.

Taxachaufførerne har frygtet, at deres løn vil blive udhulet af Uber, fordi de tilbyder at fragte mennesker til en lavere pris -noget, som 3F kalder et angreb på selve den danske model. Samtidig mener de kritiske røster også, at tjenesten ikke kan kalde sig deleøkonomi - som den ellers bryster sig af - fordi deleøkonomi handler om at dele en omkostning, man alligevel har. F. eks. som GoMore, hvor passagerer tages med på en tur, man alligevel kører - med Uber er det omvendt chaufførerne, der tilpasser sig passagerernes ønsker.

Men hvem har ret? Ifølge min vurdering handler debatten i virkeligheden om, hvordan vi skal indrette arbejdsmarkedet, når vi står over for ny teknologi og nye forretningsmodeller.

Gennem tiden er der forsvundet masser af job - fx kuske, bødkere, typografer og skrivedamer. Til gengæld er der kommet andre og nye til. Der er ikke noget nyt i, at man som lønmodtager sikrer sig selv bedst ved at sørge for at have de kvalifikationer, der efterspørges. Når arbejdsmarkedet ændrer sig, må vi følge med.

Det har aldrig været en langtidsholdbar strategi som lønmodtager at konkurrere mod teknologisk udvikling - tværtimod ender det altid med at være taberpositionen.

Lad os derfor bruge energien på at finde ud af, hvad den nye teknologi kan bruges til. Kan Ubers koncept med fleksibel tilpasning af udbud og efterspørgsel og det smarte rating-system bruges andre steder - fx inden for hjemmeplejen eller i jobformidling? Kritikken af den manglende skattebetaling fra Ubers side virker også forfejlet i sammenhængen. Der er mange virksomheder, der opererer herhjemme uden at betale skat, og som har hovedkvarter et andet sted. Derfor er det ikke noget, vi løser ved at forbyde Uber, men i stedet ved at tilpasse den almindelige skattelovgivning.

De enkelte chauffører skal selvfølgelig også betale skat, ligesom alle andre, og da alle betalinger til dem foregår elektronisk, skulle det være nemt for myndighederne at kontrollere.

Der er masser af "Uber-diskussioner" rundt omkring - digitalisering, robotter, droner og kunstig intelligens er i fuld gang med at erodere mange brancher. Først inden for produktion og lager, og om få år vil en robot kunne operere dig, klare bogføringen og agere jurist. Det er nogle forandringer og teknologier, vi ikke kan bremse. Derfor bør vi møde udviklingen med åbenhed og lyst til at se muligheder fremfor begrænsninger.

Ligesom i debatten om Uber.