Urimelig forskelsbehandling

Bragt i Fyens Stiftstidende den 11. juli 2013

Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef i Frie Funktionærers a-kasse

Seniorjob: I halvårsperioden frem til oktober 2012 lokkede regeringen med skattefri udbetaling af efterlønsbidraget mod så til gengæld at frasige sig retten til efterlønnen, men også retten til et seniorjob, hvis ledigheden skulle ramme. Et tilbud som ca.530.000 personer benyttede sig af.

Cirka 600.000 blev i ordningen. Mange valgte at fortsætte med efterlønsindbetalingerne i tillid til og på grund af ordningen om seniorjob, som sikrer ret til arbejde og lønindtægt frem til efterlønsalderen, hvis man sent i sit arbejdsliv skulle blive ramt af ledighed.

Seniorjobordningen er bl. a. betinget af, at man betaler til efterlønsordningen.

Den sikrer, at hvis man fem år før efterlønsalderen eller senere bliver ledig, skal kommunen tilbyde et seniorjob frem til efterlønsalderen. Aktuelt svarende til en alder af 55 år eller højere.

Den nye dagpengeaftale mellem regeringen og Enhedslisten indeholder en væsentlig ændring i forhold til de forudsætninger, som mange lagde til grund for at blive i efterlønsordningen, nemlig at være sikret et seniorjob, hvis man rammes af ledighed, og dagpengeretten opbruges i op til fem år før efterlønsalderen.

Efter aftalen vil ledige, der opbruger dagpengeretten i perioden januar 2014 til juli 2016, få udskudt deres seniorjob med op til 1 ¼ år med et forsørgelsesgrundlag på 10.400 kroner for enlige og 13.880 kroner for forsørgere.

Og det er vel at mærke før skat. Først herefter vil de, der er så uheldige, være berettiget til et seniorjob -hvis de ikke i mellemtiden har nået efterlønsalderen.

I Frie Funktionærer mener vi, at det er urimelig forskelsbehandling af dem, der valgte at blive i efterlønsordningen.

Urimeligt fordi det rammer medlemmer af ordningen, der er så uheldige at opbruge dagpengeretten i en helt specifik periode. Speciel urimelig i forhold til, at flere med de ændrede forudsætninger ville have fravalgt efterlønsordningen under de favorable vilkår med skattefri udbetaling, der var gældende for blot et år siden.