Obligatorisk a-kasse fjerner folks frihed

At gøre det lovpligtigt for alle over 18 år at indbetale en del af sin løn til en a-kasse er både ansvarsforflygtigelse og udskrivning af en ekstra skat, mener fagforeningen Frie Funktionærer.

Det er Ekstra Bladet, der i dag den 11. maj 2015 skriver, at socialdemokraternes Pernille Rosenkrantz-Theil i et notat til dagpengekommissionen foreslår, at det gøres obligatorisk at være medlem af en a-kasse. Det synes Frie Funktionærer er en rigtig dårlig idé.

- At tvinge folk til at blive medlem af en a-kasse fjerner deres ansvar for og selvbestemmelse over eget liv – det er vi modstandere af. Det er en formynderisk tilgang til mennesker, som vi ikke tror, der kommer noget godt ud af, siger direktør Jørgen G. Jørgensen.

Han anerkender, at det giver problemer for samfundet, hvis for mange danskere fravælger en a-kasse og i stedet bliver afhængige af offentlig forsørgelse ved arbejdsløshed. Men tvang er ikke løsningen:

- At kræve, at alle over 18 år skal indbetale til a-kassen via skatten vil være at frarøve folk deres frihed og ansvar for eget liv.

I stedet mener Frie Funktionærer, at det bør gøres langt mere attraktivt at være medlem af en a-kasse, og så bør politikerne genoptage diskussionen om, hvad der skal til for at genoptjene retten til dagpenge.

- Vigtigst af alt må det være at få skabt incitament til at tage et arbejde. Som det er nu, kan det virke udsigtsløst for arbejdsløse at tage fx vikariater eller kortere ansættelser, fordi der bagefter stadig er rigtig lang vej op til igen at have ret til dagpenge. Hvis systemet i stedet var opbygget sådan, at tre ugers arbejde gav øjeblikkelig mulighed for tre ugers dagpenge, ville der være så tilpas en økonomisk gulerod, at flere ville komme hurtigt i arbejde, mener Jørgen G. Jørgensen.

Ekstra Bladet beskriver også, hvordan S-profilen i et 14 sider langt notat redegør for ønsket om at privatisere hele systemet og lade arbejdsmarkedets parter selv forhandle sig frem til fx genoptjeningsperiode, satsernes størrelse og i hvor lang tid man har ret til dagpenge. Men den mulighed har danskerne allerede:

- Der findes flere forskellige private forsikringsordninger, hvor man selv kan være med til at påvirke sin dækning, hvor lang en periode den skal gælde i osv. Så det har arbejdstagerne og fagforeningerne allerede fundet ud af at løse selv – så behøver staten altså ikke at blande sig, siger direktør Jørgen G. Jørgensen fra Frie Funktionærer.

Fakta: 
Frie Funktionærer er en moderne og demokratisk lønmodtagerorganisation. Vi er uafhængige af partipolitik og religion og tilbyder en fri fagforening, en billig a-kasse og en unik lønforsikring især til funktionærer.

Ønsker du mere information eller kontakt til konkrete kilder, kan du ringe til Frie Funktionærers pressekonsulent Heidi Callesen på 63 13 86 05.