Hvad der er en "rigtig fagforening"?

Bragt i Frederiksborg Amts Avis den 11. januar 2013

Af Anker Christiansen, bestyrelsesmedlem, Frie Funktionærer

Vi har i dag et arbejdsmarked, der unægtelig ser anderledes ud end den gang LO-fagbevægelsen i starten af sidste århundrede var ene om at organisere danske lønmodtage-re. I dag er rigtig mange lønmodtagere på det danske arbejdsmarked ansat på individuelle vilkår, hvor kollektive overenskomster ikke giver mening, og hvor individuelle aftaler om løn- og ansættelsesforhold er en naturlig måde at lave aftaler på.

Er det så politikere, der skal afgøre, hvad der er rigtigt eller forkert?

Politikere har den seneste tid haft travlt med komme med definitionen på ”rigtige” og ”forkerte” fagforeninger – og sågar været klar med at levere monopolrettigheder på betegnelsen ”fagforening” til de ”gamle/røde fagforeninger”.

Senest har Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen valgt at blæse til værdikamp for ”den rigtige (røde) fagbevægelse”, og gjort sig til dommer over ”rigtige” og ”forkerte” fagfor-eninger.

Er det ikke medlemmernes tilfredshed, der tæller? Det synes vi i Frie Funktionærer. I vores verden er det faglige kerneydelser som juridisk bistand og karriererådgivning af højeste kvali-tet, vores medlemmer skal måle os på. De skal, med den service, vi yder, have de bedste muligheder for at bevare fodfæstet på et kriseramt arbejdsmarked.

Kære Annette Vilhelmsen. Gør det os til en mindre rigtig fagforening? – eller hører denne diskussion om rigtig og forkert ikke en svunden tid til?

Det synes vores medlemmer i hvert fald! - I en helt ny tilfredshedsundersøgelse, gennemført af MSI Research ved Århus Universitet giver Frie Funktionærer LO-organisationerne baghjul, når det gælder medlemstilfredshed.