Nej til flere lappeløsninger

Bragt i Jyllands-Posten den 10. november 2012

Af salgs- og medlemschef Per L. Rasmussen, Frie Funktionærer

Akutpakker – redder det regeringen eller de jobsøgende? Jeg kan desværre ikke besvare spørgsmålet, men jeg har mere end svært ved at se, at akutpakkerne hjælper de jobsøgende her og nu. Jeg er træt af den ene lappeløsning efter den anden. Vi har en akutpakke, hvor erhvervslivet tvivler på effekten, de borgerlige borgmestre bakker ikke op, jobcentrene er ikke parat og i a-kasserne har vi allerede haft fuld sving i alle vores værktøjer gennem flere år.

I Frie Funktionærer har mange medlemmer de seneste uger spurgt os om effekten af akutpakken og den seneste aftale om akutjob.

Markedsføringen af akutpakkerne har været så enorm, at man skulle tro, de var løsningen på alle de udfordringer, som Danmarks ledige dagligt slås med. 

I Frie Funktionærers a-kasse står vi i et dilemma. På den ene side vil vi gerne fortælle vores jobsøgende medlemmer, der er på vej ud af dagpengesystemet, at løsningen er her og på den anden side skal vi også holde os til sandheden. 

Akutpakkerne er lappeløsninger. Der er uendeligt mange ting, der skal gå op i en højere enhed for, at et flertal af de mellem 10 – 20.000 akutramte ledige kommer ud i job. 

Baggrunden for begge akutpakker er, at de akutramte ledige er arbejdsmarkedsparate. Det har forhåbentligt alle a-kasser i store træk sikret gennem møder, kurser og ansøgningshjælp. Det samme har været jobcentrenes opgave. Jobbene mangler stadig selv om mere end 750.000 danskere får nyt arbejde hvert år. 

I min optik er det tankevækkende, at vi har to systemer med de samme opgaver. I vores a-kasse og i lønsikring er vi med til at formidle en del jobs gennem vores netværk og vores virksomhedskontakter, men selvfølgelig langt fra nok. Man kan spørge sig selv om, hvor mange jobs jobcentrene formidler? Hvor mange virksomhedskontakter har de enkelte kommuner skabt? Hvor mange kommuner har tilført ekstra ressourcer til området, så de hurtigt kan rykke ud og binde virksomheder og ledige sammen? Min erfaring er desværre, at kommunernes virksomhedskonsulenter generelt ikke sidder ude i virksomhederne, men er bundet op på opgaver internt i centrene. 

Jobcentrene er simpelthen taget med bukserne nede! Dette er ikke et angreb på jobcentrene, men blot en konstatering af virkeligheden. Det gælder ikke alle jobcentre. Der er cirka 90 forskellige jobcentre og dermed sikkert 90 forskellige løsninger. Flere jobcentre er gået i offensiven, men det burde være sket løbende fra finanskrisens start. En central styring kunne have givet en kickstart for længst. Enkelte af vores medlemmer har mødt jobcentre, der var klar, men det er desværre ikke hovedreglen. 

I Frie Funktionærer efterlyser vi reelle løsninger, som alle tror på. Løsninger med nye job, løsninger med nye måder at organisere indsatsen på. Løsninger hvor kommunerne ikke motiveres til at tænke i ”refusioner” og løsninger, hvor vi kan se den ledige i øjnene og hver især vise, hvad vi er værd. 

Tænk nu i helhedsløsninger, der virker på langt sigt – ikke i lappeløsninger uden løsninger.