Syge på dagpenge har også brug for ferie

Bragt i Politiken, den 10. oktober 2016

Af forsikringschef Vivi B. Arnoldus, Frie Funktionærers a-kasse

Regeringen vil gerne skære i sygemeldtes ret til ferie. I finanslovsforslaget for 2017 lægger de op til, at danskere, der rammes af fx rygskader eller stress og derfor ender på sygedagpenge, fremover helt skal miste retten til at optjene ferie.

Det synes vi er både uforskammet og den helt forkerte vej at gå. Helt konkret vil Venstre indføre en straf, så jo længere tid man er på syg og på dagpenge, jo mindre ret til ferie optjener man. Ifølge beskæftigelsesministeriets egne beregninger vil det ramme 15.000 danskere, der i gennemsnit mister over en uges ferie.

Men hvorfor skulle man have mindre brug for at holde ferie efter en sygemelding, bare fordi man modtager ydelser fra a-kassen i stedet for løn fra en arbejdsgiver? At være ledig indebærer ikke bare en ny økonomisk situation, men også, at der faktisk bliver stillet krav om at være aktivt jobsøgende med kvalificerede, velbegrundede ansøgninger, opdatere joblog og deltage i samtaler med a-kasse og jobcenter. Politikerne ønsker, at ledige knokler lige så hårdt med at finde et nyt job, som de ville gøre, hvis de var på en arbejdsplads.

Derfor har de også brug for at holde ferie - ligesom alle andre.

Ingen kan gøre for, at de pludselig bliver syge, og det er en tilfældighed, om det rammer, mens man er på arbejdsmarkedet eller udenfor. Derfor bør den grundlæggende rettighed, det er at optjene feriedagpenge, beskyttes. Ellers tangerer det i vores øjne diskrimination af de ledige.