Kochehuer til udspil om beskæftigelse

Bragt i Jyllands-Posten den 10. marts 2014

Af souschef Karsten Winther Hansen, Frie Funktionærers a-kasse

Så kom Carsten Koch-udvalgets rapport, og med offentliggørelse af den 297 sider lange rapport kan vi nu endelig diskutere de enkelte elementer i rapporten.

Der er en lang række anbefalinger i rapporten, som man bør bide mærke i, da de må forventes at komme til drøftelse, når en ny beskæftigelsespolitik skal forhandles på plads. Nogle af anbefalingerne er rigtig gode, mens andre er af mere tvivlsom karakter og forhåbentlig bliver aflivet i den forestående politiske proces.

En kompleks øvelse
Carsten Koch-udvalget skal roses for at tage det alt for længe ventede opgør med den meningsløse planaktivering.

Fem kochehuer for det.

Den ledige bliver nu til et individ, der har individuelle behov i forhold til at komme i beskæftigelse igen. Endnu fem kochehuer for det.

Det er oplagt, at jobcentrene skal styrke deres aktiviteter og service over for virksomhederne.

Det kan dog undre, at denne service ikke hele tiden har været en selvfølge. Tre kochehuer for det.

Træerne vokser dog ikke ind i himlen, ligesom ledige ej heller falder ud af statistikkerne, blot fordi man skriver om det. Screening af ledige borgere som plusser og minusser bliver en meget kompleks øvelse, der trods de bedste intentioner meget nemt kan forfejle målet i et stereotypt statsligt system. Derfor nul kochehuer for det.

Enorm mængde samtaler
Rapporten giver udtryk af at være ressourceneutral. Den mellemregning kan imidlertid godt vise sig at være svær at opnå med et oplæg på seks samtaler inden for de første seks måneders ledighed. Det vil sige en tredobling af det hidtidige antal. Desuden er der lagt op til et dybere indhold i samtalerne samtidig med jobcentrenes tidlige screening af alle ledige.

Hvis det skal gøres ansvarligt, må det afføde en helt enorm mængde samtaler. Derfor nul kochehuer for det.

Nu er bolden givet op til drøftelse og forhandling af den fremtidige beskæftigelsespolitik.

Med i bunken af forarbejder kommer ud over Carsten Kochudvalgets rapport også Leo Larsen-udvalgets rapport om infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftbehov og Peter Birch Sørensens rapport fra Produktivitetskommissionen.

Frie Funktionærer glæder sig over, at der med rapporten endelig åbnes for debatten om det fremtidige beskæftigelsessystem.

Dog kan vi frygte, at beskæftigelsesreformen bliver offer for en politisk køreplan, hvor den hastes igennem uden den nødvendige drøftelse af de fremtidige muligheder. Det ville være synd - både for rapporten og ikke mindst alle vores ledige, der fortjener en seriøs og gennemtænkt reform.