Fjern forskelsbehandling af de ledige

Bragt i Jyllands-Posten, den 9. november 2014

Af forsikringschef Vivi B. Arnoldus, Frie Funktionærers a-kasse

Falder din vej i aftenmørket for tiden forbi Christiansborg, bliver du mødt af rækker af oplyste vinduer - forhandlingerne om næste års finanslov er i fuld gang. På bordet ligger emner, der skriger efter at blive landet med en fornuftig og rimelig løsning. Fx på dagpengeområdet, hvor en halvering af perioden for genoptjening af retten til dagpenge er påtrængende.

Ligeledes er det påkrævet med en ligestilling af arbejde, der tæller med til genoptjening af ny dagpengeret.

Arbejde i tilskudsjob som videnpilot, kaldet InnoBooster, er forbeholdt højtuddannede og tæller med til genoptjening af ny dagpengeret, hvorimod arbejde i jobrotation, der er for både ufaglærte, faglærte og akademikere, ikke tæller med.

Hvorfor denne ulighed - er der nogen saglig begrundelse, eller er der tale om en hidtil overset fejl i lovgivningen? Ved jobrotation bliver den ledige ansat som vikar i op til et år, mens den fastansatte er på efteruddannelse. Arbejdsgiveren betaler fortsat løn til den fastansatte på efteruddannelse og får en jobrotationsydelse fra staten på 198,34 kr. for hver time, en ledig overtager en fast medarbejders plads. For offentlige arbejdsgivere er tilskuddet på 176,20 kr. pr. time. 

Tæller ikke med
Dog stiller det den ledige skidt, hvis der ikke ligger en fastansættelse og venter, når rotationsperioden slutter. For selv om den ledige udfører et reelt stykke arbejde i virksomheden, tæller rotationsjobbet ikke med til genoptjening af ny dagpengeret.

Med InnoBooster-ordningen kan private virksomheder med 2 -250 fuldtidsansatte og ingen eller få højtuddannede i forvejen ansætte en ledig højtuddannet, som minimum bacheloreller professionsuddannet, med tilskud i op til 6-12 måneder.

Virksomheden får tilskud til lønnen med op til 12.500 kr. om måneden fra staten.

En fin ordning, som giver den højtuddannede ledige mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet, og den rimelige belønning for et reelt stykke udført arbejde er naturligvis, at arbejdet tæller med til genoptjening af ny dagpengeret. Det stiller den ledige bedre, hvis tilskudsperioden ikke afløses af en helt almindelig ansættelse.

I Frie Funktionærer ser vi værdien i tilskudsordninger, når de gavner den ledige. Men hvor er rimeligheden henne, når arbejde i den ene type tilskudsjob, der er forbeholdt højtuddannede, tæller med til genoptjening af ny dagpengeret, mens arbejde i jobrotation, som for øvrigt er for både ufaglærte, faglærte og akademikere, ikke tæller med til optjening af ny dagpengeret?