Tid til at ændre uretfærdig og ulovlig ferielov

Debatindlæg på Altinget.dk den 9. juni 2017

Af direktør Jørgen G. Jørgensen, Frie Funktionærer

Danskerne skal kunne holde ferie med løn samme år, som ferien er optjent. Det slog EU fast allerede i 2014, og derfor skal ferieloven ændres. Men sagen er tilsyneladende endt i bunden af i beskæftigelsesministerens skrivebordsskuffe.

Siden sidste efterår har arbejdet med at reformere loven været sat i bero. Troels Lund Poulsens begrundelse var oprindeligt, at man ikke ville forstyrre de private overenskomstforhandlinger.

De faldt på plads i løbet af foråret – den sidste blev afsluttet 25. april - så nu er det på tide, at politikerne tager arbejdshandskerne på og får gjort noget ved problemet.

Ønske: Mere frihed
For der er mange gode grunde til, at ferieloven skal laves om. For det første er det et håbløst forældet system, at ferien skal afholdes forskudt. Det betyder nemlig, at nyansatte reelt kan risikere at vente op mod halvandet år uden at have ret til en eneste feriedag med løn. Det kan vi ikke være bekendt.

For det andet giver det ikke længere mening med så rigidt et system, hvor staten skal afgøre, hvornår lønmodtagerne må bruge de 12,5 procent af deres egen løn, og hvordan de administrerer deres fritid.

Hvorfor skal det ikke være muligt for en familie, at de i et år holder en kort ferie for at opspare ekstra frihed til at tage på en længere rejse året efter?

Hvorfor må en ansat ikke selv aftale med sin chef først at holde ferie i maj, selvom ferieåret udløber i april? Friheden til selv at disponere over både sin løn og fritid bør være en grundlæggende rettighed på det danske arbejdsmarked.

Derudover er den nuværende ferielov faktisk også i direkte konflikt med EU's arbejdstidsregler. Danmark risikerer en bøde, hvis ikke systemet ændres – så meget desto mere grund til, at få det gjort.

Loven skal fremtidssikres
En del af forhalingen kan måske skyldes, at feriefondene, der administrerer de uhævede feriepengene, udgør en fin forretning for staten.

For når danskerne glemmer eller vælger ikke at hæve feriepenge, får staten 34 % af beløbet. Men det må ikke være en grund til ikke at ændre et system, der både er uretfærdigt og ulovligt.

På et moderne arbejdsmarked bør de penge, der lægges til side til ferie, kunne bruges, når folk selv har mulighed for og lyst til det.

Ønsker man et samfund med mere balance mellem arbejde og familieliv, er det nødvendigt at give friheden og selvbestemmelsen tilbage til den enkelte, så de selv kan afgøre, hvornår og hvordan de ønsker at holde ferie for deres egne penge.

Ferieloven er vigtig for alle, fordi de færreste af os har råd til at holde fri uden nogen former for indtægt. Derfor bør arbejdet med at ændre den ikke udskydes yderligere.

I Frie Funktionærer er vores håb og opfordring til regeringen derfor, at de snart tager sagen frem fra skuffen igen og finder en løsning. Helst en, der både er fremtidssikret og lever op til vores internationale forpligtelser.