Reformér dagpengesystemet

Bragt i Jyllands-Posten den 9. maj 2013.

Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef, Frie Funktionærers a-kasse

Vi ønsker ikke at miste 30.000 menneskers tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi skal sikre, at vi har et arbejdsberedt og veluddannet arbejdsudbud, når der atter kommer gang i hjulene.

Når vi følger debatten i medierne ser det ud til, at regeringspartierne vil være, om ikke klar, så tvunget til at fremlægge forslag om forbedringer i dagpengesystemet.

Det er tvingende nødvendigt med en reform af dagpengesystemet, så det er i trit med den økonomiske virkelighed, der har så stor indflydelse på arbejdsmarkedet. Vi ønsker ikke at miste 30.000 menneskers tilknytning til arbejdsmarkedet. Konjunkturerne er lige nu ikke til, at alle, der ønsker et arbejde, har mulighed for at få et. Men det betyder ikke, at vi er klar til at smide gode arbejdskræfter væk ved at lukke øjnene og lade dem droppe ud af dagpengesystemet. Tværtimod skal vi sikre, at vi har et arbejdsberedt og veluddannet arbejdsudbud, når der atter kommer gang i hjulene.

Med en dagpengeperiode på bare to år skal genoptjeningsretten tilpasses, så der gøres op med resultatet af dagpengeforliget fra 2010. Her blev resultatet, at dagpengeperioden blev halveret og genoptjeningsretten fordoblet. Gad vide, om andre på arbejdsmarkedet ville acceptere et sådan forhandlingsresultat?

Effekten af 2010-forliget er forstærket, fordi det er implementeret i en periode med lavkonjunktur. Der er brug for en reform, der tager bestik af den aktuelle situation. I Frie Funktionærer mener vi, at det vil være rimeligt, om genoptjeningskravet blev halveret - ikke kun fra de nuværende 52 uger til 26 uger, men fra de oprindelige 26 uger til 13 uger.

Når der nu er taget hul på overvejelserne, så sender vi en opfordring til, at hele indsatsen for at hjælpe de ledige i job bliver gentænkt. Reglerne for supplerende dagpenge bør ændres, så begrænsningen på 30 uger fjernes. Den begrænsning vedtog politikerne i 2008, da der var opgangstider. Der er brug for at støtte de ledige i at finde et arbejde, også selv om det i første omgang måske kun er et deltidsjob. Erfaringen viser, at rigtig mange job starter i det små, og udvikler sig til mere.

I Frie Funktionærers a-kasse har vi medlemmer, der mere end en gang er nødt til at overveje, om deres privatøkonomi hænger sammen, når de nærmer sig 30-ugers grænsen for de supplerende dagpenge. De står i den helt aparte situation, at de er nødt til at vælge imellem at blive i deltidsjobbet, og dermed klare sig uden de supplerende dagpenge fra a-kassen, eller sige deltidsjobbet op for at modtage fuld dagpengeudbetaling fra a-kassen.

Hvorfor kan politikerne ikke indse, at det en bedre forretning for samfundet at udbetale fulde dagpenge til en ledig frem for at nøjes med et mindre dagpengebeløb? Vi skal støtte de ledige i al det arbejde, de kan skaffe sig, og give dem ret til supplerende dagpenge i samme udstrækning, der er ret til fulde dagpenge. Den ledige vedligeholder sine kompetencer og øger tillige chancerne for at kunne genoptjene ny dagpengeret, når dagpengeperioden er opbrugt.

Dagpengesystemet er et kompliceret system, og det er ikke nok isoleret at se på længden af dagpengeretten og genoptjeningskravet. Lad os nu få en gennemarbejdet reform, hvor vi høster udbyttet af alle de gode erfaringer, der allerede er gjort.