Forsikringstilbud er ikke nok

Bragt i Fyens Stiftstidende den 9. maj 2013.

af Per L. Rasmussen, salgs- og medlemschef, Frie Funktionærer

I Fyens Stiftstidende den 2. maj siger Flemming Ibsen, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet: ”Det er en hovedopgave for (LO)-fagbevægelsen at få sat en stopper for de indre blødninger. Samtidig er det nødvendigt at få de unge til at melde sig ind i (LO)-fagforeningerne, ellers dør ”bevægelsen” på lang sigt”.

Alene i 2012 mistede LO 27.000 medlemmer.

Dele af fagbevægelsen forsøger at fastholde medlemmerne med medlemstilbud i form af forsikringstilbud, men er det nok på lang sigt?

I Frie Funktionærer mener vi nej.

I dag er arbejdsmarkedet skruet anderledes sammen, end det har været. Det er ikke længere kollektive overenskomster, der sælger medlemskaber – og rabatter på forsikringer er ikke unikke for LO-fagbevægelsen. Det tilbyder fagforeningerne udenfor ”bevægelsen” også.

Vi tror på Individuel rådgivning, hvor der tages udgangspunkt i det enkelte medlems behov for faglig sparring, personlig udvikling og ønsker om hjælp og rådgivning til at indgå gode individuelle aftaler om løn- og arbejdsvilkår.

Hos Frie Funktionærer er det medlemmerne, der bestemmer – også når valget står mellem medlemskab af a-kassen eller om det skal være en fri lønforsikring med en højere dagpengedækning udenom det offentlige a-kassesystem, der skal være det økonomiske sikkerhedsnet i tilfælde af ledighed.