Lad os selv bestemme over feriepengene

Bragt i Politiken, den 9. april 2015

Af juridisk chef, advokat Claus Carstensen, Frie Funktionærer

Folketinget er præsenteret for et forslag om at afskaffe feriepengesystemet - og det er ikke én dag for tidligt.

Det undrer mig gang på gang, at de danske lønmodtagere skal acceptere, at de ikke selv har rådighed over 12,5 pct. af den løn, de har optjent. Samtidig er en stor kreds af lønmodtagere helt afskåret fra indflydelse på, hvad de fælles feriemidler skal bruges til. Arbejdsmarkedets Feriefond hører en svunden tid til.

Arbejdsmarkedets Feriefond har siden oprettelsen i 1974 haft til formål at opsuge de feriepenge, som lønmodtagere af en eller anden grund ikke har haft mulighed for at anvende til afholdelse af optjent ferie.

Det er ikke småpenge, der er i spil i denne gruppe. Fonden har samlet en egenkapital på knap 700 mio. kr., og det er vel at mærke, efter at der gennem årene midler fra feriefonden til særlige formål på finansloven.

Det fremgår fx af årsrapporten for 2013, at Folketinget gennem de seneste 4 år har besluttet at tilføre staten 810 mio. kr. fra feriefonden.

Har man som lønmodtager valgt at stå uden for hovedorganisationerne, er man oveni frataget indflydelse på, hvad der skal støttes - og hvad der skal ske med lønmodtagernes egne feriepenge.

Lønmodtagersiden i fondsbestyrelsen består af repræsentanter for LO, FTF og tilsvarende hovedorganisationer. En lukket kreds, hvor de ca. 1 million lønmodtagere, der står uden for hovedorganisationerne, er afskåret indflydelse på, hvad de opsamlede feriepenge skal bruges til.

I Frie Funktionærer mener vi, at hver enkelt lønmodtager er den bedste til at disponere over egne optjente feriepenge.

Vi har fuld tillid til, at lønmodtagerne selv kan varetage den private økonomi på dette område, som det gør sig gældende på alle andre områder.

Vi ser frem til, at Folketinget benytter beslutningsforslaget til at sikre, at lønmodtagerne får frihed til at bestemme over deres arbejdsliv og dermed også over ferien - og de feriepenge, som de har optjent.