Individuel hjælp og vejledning gavner ledige

Bragt i Jyllands-Posten den 6. oktober 2013.

Af afdelingsleder Jesper Mathiassen, Frie Funktionærer

Der kommer flere oplæg om revitalisering af både erhvervsuddannelser og aktiviteter i forhold til de ledige. Både DA, DI, kommunerne, regering og opposition er kommet med oplæg til, hvad fremtiden inden for håndteringen af ledige og erhvervsuddannelserne skal bringe.

I forhold til de ledige ser det næsten ud som om, det er en overraskelse for alle, at den bedste måde at sikre, at ledige kommer i job, er ved at se på det enkelte menneske.

For os i Frie Funktionærer er det ikke en overraskelse.

Det har vi altid forsøgt at gøre - uagtet at lovgivning og bureaukrati ikke altid gør det nemt.

De seneste mange års beskæftigelsespolitik har især handlet om at kontrollere, at der søges tilpas mange job, få folk i aktivering og løntilskudsjob. Hvis ikke andet var muligt, så blev den ledige sendt på et jobsøgningskursus. Jobcentrene er blevet mere belønnet for at få de ledige i aktivering end for at få dem i job.

De eksterne leverandører, som jobcentrene har haft inde for at hjælpe, har tydeliggjort fænomenet. Det synes, som om både den forrige og den siddende regering har set det hele som en stor pølsefabrik, hvor alle ledige presses i den samme form.

I Frie Funktionærer har vi den holdning, at det er mennesket, der er i centrum. Skal den ledige finde et arbejde, er man nødt til at se på, hvad der er den lediges behov i forhold til det gældende arbejdsmarked. Nogle har brug for hjælp til at komme i gang med at skrive ansøgninger, andre til at få startet på at netværke. Nogle har brug for og vil gerne kompetenceudvikles - andre har ikke behovet for kompetenceudvikling, men er klar til at bruge de erfaringer, de allerede har samlet. 

Fokus på det enkelte menneske
Det handler om at få en proces, hvor indsatsen matcher "det hele menneske". Det handler ikke om, hvad et system og bureaukrati har brug for at dokumentere eller sætte i fabriksproduktion. Derfor glæder det os i Frie Funktionærer, at der endelig tegner sig et billede af en reform, der peger i retning af et større fokus på det enkelte menneske.

Flere af udspillene peger på, at jobcentre og a-kasser skal finde ud af, hvad den enkeltes behov er og så matche det med jobmarkedets behov. Det er den rette vej.

Der skal være mulighed for at få kompetenceudvikling, der batter. Det gør seks ugers selvvalgt uddannelse ikke altid for alle grupper. Funktionærer skal typisk have et længere forløb, før det er kompetencegivende, og så forslår seks ugers selvvalgt uddannelse som en skrædder i helvede.

Vejen frem er muligheden for at tilrettelægge forløb, der er kompetencegivende, og så sammen med den enkelte vurdere, om der er brug for hjælp til ansøgningen, netværk etc.

Der skal tages udgangspunkt i det enkelte menneske - fordi det virker.