Seniorjob i private virksomheder

Bragt i Jyllands-Posten den 6. juni 2013

Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef i Frie Funktionærers a-kasse

Mange kommuner har en rigtig stor udfordring i at oprette de seniorjob, ”ældre” langtidsledige har krav på, når dagpengeretten udløber. Der er et stort pres på ordningen, og kommunerne er naturligvis forpligtet til at anstrenge sig for at skabe gode, meningsfyldte job.

Der er nye muligheder for at oprette det gode seniorjob på vej. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager har som en del af frikommuneforsøget, fremsat lovforslag om seniorjob i private virksomheder. Forslaget forventes vedtaget omkring 1. juni, med ikrafttræden den 1. juli 2013.

I dag er det kun kommunen, der er omfattet af seniorjob-ordningen. Med den ventede lovændring får virksomheder også mulighed for at ansætte seniorjobbere, der bor i en frikommune.

Det giver god mening, at ledige kan få seniorjob i en privat virksomhed. Det gør op med det problematiske i, at loven om seniorjob er lavet sådan, at de kun må ansættes i kommunen. Muligheden giver en større tilbudsvifte for den enkelte og gør op med de vanskeligheder som kommunerne har med at finde reelle seniorjobs til de mange kvalificerede seniorjobbere.

I Frie Funktionærer hilser vi dette gode initiativ meget velkommen og opfordrer til, at muligheden også udbredes til landets øvrige kommuner. Mange af seniorjobberne kan med rette beskrives som gråt guld og har rigtig meget at byde på. For virksomhederne er det en enestående mulighed for at ansætte en erfaren medarbejder uden begrænsninger og oven i købet med et fast årligt tilskud. For seniorjobberne bliver det lettere at finde et job, der matcher kvalifikationerne, når efterspørgslen efter arbejdskraft øges.

Vi mener også, at den gode idé kunne overføres til de nyttejob, som kontanthjælpsreformen har åbnet mulighed for i kommunerne. Oprettelse af nyttejob i private virksomheder vil åbne nye muligheder for opkvalificering af kontanthjælpsmodtagere og modtagere af arbejdsmarkedsydelse, samt reelle og ordinære jobmuligheder på det private arbejdsmarked. Samtidig giver det også det private erhvervsliv en oplagt mulighed for at sætte arbejde i gang, der ellers ikke ville blive udført.