Seniorjob uden feriepenge

Bragt i Fyns Amts Avis den 6. maj 2013.

Af Karsten Winther Hansen, souschef, Frie Funktionærers a-kasse

Seniorjob er vejen tilbage til arbejdsmarkedet, og et helt naturligt valg for de mange ældre ledige, der har opbrugt dagpengeretten. Selvom et seniorjob er en god løsning i dagligdagen, bliver mange nye seniorjobbere overrasket over, at de i det første år bliver mødt af en økonomisk udfordring, når ferietiden nærmer sig.

Som reglerne er nu, må seniorjobberen nemlig holde ferie helt uden indkomst i det første år. Dagpengeretten er udtømt, så seniorjobberen har ikke ret til feriedagpenge, - heller ikke selv om, der tidligere er optjent et antal dage med ret til feriedagpenge. Og da de samtidig ikke har været i job i det forudgående år, har de heller ikke optjent ret til feriepenge eller løn under ferie i det første år med seniorjobbet. Ferieloven giver ret til fem ugers ferie, men den giver ikke ret til nogen økonomisk dækning.

Seniorjob er et godt tilbud til de ældre ledige, som mister retten til dagpenge, når nu arbejdsmarkedet ikke umiddelbart efterspørger arbejdskraften. Det er for alle parter bedre at sikre en tilknytning til arbejdsmarkedet, så alle bidrager til samfundet og har mulighed for at fastholde både faglige og sociale kompetencer. Det giver alt andet lige også en hurtigere vej tilbage til et almindeligt job, når efterspørgslen efter arbejdskraften atter stiger.

Selv om seniorjob-ordningen har nogle år på bagen, er det først nu, hvor afkortelsen af dagpengeretten er slået igennem, at den for alvor er blevet bragt i anvendelse. Og måske derfor er det først nu, at man bliver klar over dens praktiske anvendelse. Og det virker som om, man helt har glemt at tænke på de situationer, der opstår, når ledige tager imod et seniorjob. Ferie eller ej - så skal man jo stadig have mad på bordet og betale sin husleje. Så ferielovens ret til ferie er ikke meget bevendt, hvis økonomien gør det umuligt. Det må være en overset lapsus, der lovgivningsmæssigt bør rettes op på. Ellers må de mange nye seniorjobbere se frem til en økonomisk trængt sommer, når de frivilligt eller tvungent skal holde ferie fra arbejdet.