Hult brøl fra Enhedslisten om nyttejob

Bragt i Jyllands-Posten den 6. januar 2014

Af forsikringschef Vivi B. Arnoldus, Frie Funktionærers a-kasse

Her fra årsskiftet vil ledige a-kassemedlemmer blive en del af de ledige, som efter jobcentrenes anvisning skal i nyttejob. Jeg oplever, at det er en realitet, der helt bliver overset i den debat, der op til jul med Enhedslisten som fanebærer har været om kontanthjælpsmodtagernes aktivering i nyttejob.

Lavere end dagpenge
Faktum er, at det ikke alene er kontanthjælpsgruppen, der skal i nyttejob - det er også den store gruppe af a-kasseledige, der fra januar og i de næste mere end to år, bliver modtagere af den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

En ydelse på bare 60 eller 80 pct. af dagpengene venter dem, alt afhængig af om de er forsørgere eller ej.

Altoverskyggende problem
Denne gruppe af ledige fra a-kasserne er arbejdsparate mennesker med en årelang indsat på arbejdsmarkedet eller en gennemført uddannelse bag sig.

Deres situation er, at de enten har opbrugt den toårige dagpengeret, eller den efterfølgende uddannelsesordning.

De har et altoverskyggende stort fælles problem - at deres ledighed ene og alene skyldes finanskrisen, hvor deres job er blevet nedlagt, de er blevet ofre i en sparerunde i virksomheden eller hos det offentlige, eller at de ved deres indgang til arbejdsmarkedet, efter de har gennemført en uddannelse, er blevet mødt af en lukket dør.

Det er disse mange mennesker, som nu bliver mødt af aktivering i nyttejob. Ikke fuldtidsarbejde, men i op til 20 timer ugen, hvor de i lighed med kontanthjælpsmodtagere skal udføre det arbejde, der er i nyttejobbet.

Indgik forlig med regeringen
A-kassemedlemmerne på midlertidig arbejdsmarkedsydelse har heldigvis alternative muligheder.

De vil kunne få anden aktivering end nyttejob, f. eks. virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og vikaransættelser som led i en jobrotation, men virkeligheden er, at nyttejob også er i spil også for denne gruppe.

Faktum er, at beslutningen om nyttejob for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse er en del af det dagpengeforlig, som regeringen indgik med Enhedslisten i maj. Derfor lyder det hult, når Enhedslisten i dagene op til jul er kørt hårdt frem med indignation over, at kontanthjælpsmodtagerne skal tage imod nyttejob, når selv samme politikere i maj var med til at beslutte, at ledige på midlertidig arbejdsmarkedsydelse skal bydes præcis samme krav fra januar.