Ekstra fridage er en økonomisk lussing

Bragt i Politiken den 5. januar 2014

Af forsikringschef Vivi B. Arnoldus, Frie Funktionærers a-kasse

2014 er et år, hvor årets helligdage og mærkedage bliver ekstra påskønnet af dem, der er i job.

De får ekstra fridage, fordi mange af helligdagene falder på kalenderens hverdage, også kaldet søgnehelligdage. De undgår at bruge af weekenderne til at fejre dagene og kan nyde de ekstra fridage sammen med familien eller til andre gode gøremål.

Anderledes forholder det sig for de sygdomsramte, der modtager sygedagpenge, hvad enten de er i job eller ledige.

De har ingen grund til at holde fest for at fejre de 8 søgnehelligdage, der er i første halvår 2014. Det betyder nemlig, at de mister 6.520 kr. alene i det første halvår.

Som et led i genopretningspakken vedtog Folketinget tilbage i december 2010 at afskaffe retten til sygedagpenge på søgnehelligdage, med virkning fra 2. juli 2012.

Dengang stemte alle partierne i rød blok imod lovforslaget, men det blev vedtaget af VK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti.

Regeringen har haft mulighed for at gøre noget ved den urimelighed, da Enhedslisten 2. april 2013 fremsatte et beslutningsforslag til at fjerne reglen. Det er siden behandlet i Beskæftigelsesudvalget, men er ikke gået videre til et lovforslag.

For den enkelte person på sygedagpenge betyder reglen, at man mister 815 kr. for hver helligdag, der falder på en hverdag.

Det er en urimelig forskelsbehandling og virker som en besparelse, der rammer i flæng.

Den enkelte borger har jo ikke færre udgifter, fordi der i et enkelt år er flere søgnehelligdage. Er man ledig på dagpenge og rammes af sygdom, bliver man ikke blot ramt af den nedgang i økonomien, der følger, når man skal få husholdningen til at hænge sammen med dagpenge i stedet for sin løn, men man bliver yderligere ramt økonomisk i en periode, hvor man er syg og ekstra sårbar.

Søgnehelligdagene bliver en økonomisk lussing, og det er ganske urimeligt, at det er 'tilfældige' kalenderdage, der er afgørende for størrelsen af sygedagpengene.

Derfor opfordrer vi regeringen til at ændre reglen, så man ikke yderligere rammer folk på sygedagpenge på denne barske måde.