Akutjob eller rigtige job

Bragt i Fyens Stiftstidende den 4. november 2012

Af job- og medlemschef Per L. Rasmussen, Frie Funktionærer 

I disse dage hastebehandler Folketinget lovforslaget om akutjob. Det er en hurtig politisk behandling på nogle få dage, og det bærer forslaget også præg af. Det er svært at tro på, at der kommer flere job, blot fordi nogle får mulighed for at komme foran i køen til de ledige job i det offentlige og fordi arbejdsgivere får mulighed for en beskeden økonomisk godtgørelse. Akutjob er ingen garanti for, at der bliver skabt nye job.

Regeringen pålægger a-kasserne en større bureaukratisk byrde, uden at pengene følger med. Den opgaver løfter vi naturligvis gerne, hvis det kan hjælpe vores ledige medlemmer i job. Mange af de dagpengesikrede, der står til at ryge ud af dagpengesystemet, giver udtryk for, at a-kassen har leveret et godt stykke arbejde ved at gøre dem arbejdsmarkedsparate, men de tror ganske enkelt ikke på disse akutte lappeløsninger. Det er tankevækkende, at regeringen kommunikerer en kampagne, hvor omverdenen overhovedet ikke kan se lyset.

Med forslaget får en offentlig arbejdsgiver mulighed for at fravige kravet om alene at lægge vægt på en ansøgers kvalifikationer ved at give ledige i målgruppen fortrinsadgang. I den offentlige styring bør det, lige som på det private arbejdsmarked, være den bedst kvalificerede ansøger, der får et ledigt job. Ud over at det er urimeligt, at en kvalificeret ansøger ikke får mulighed for at få jobbet, kan forslaget lede til forringet og for dyr offentlig service. Denne del af forslaget leder uvægerligt tankerne mod kassetænkning, da det i begge tilfælde er offentlige udgifter enten til løn eller til dagpenge. Det er langt mere konstruktivt at hjælpe de ledige til at blive nogle velkvalificerede ansøgere. Ledige omfattet af akutjob bør ansættes i rigtige job i enten den offentlige eller den private sektor, hvor andre ikke bliver tilsidesat.

Man kan vælge at glæde sig over den optimisme, som lovforslaget lægger for dagen, men det er svært at genkende fra den virkelige verden. Reglerne om akutjob skal gælde ansættelsesforhold, der er påbegyndt senest den 1. juli 2013. Mon der er andre, der tror på, at den økonomiske afmatning er overstået, når solen igen står højt på himlen?