Ledighed - fælles fokus på opgaven gavner de ledige

Bragt i Fyens Stiftstidende den 3. august 2013

Af redaktør Bente B. Bærentzen, Frie Funktionærer

Arbejdsmarkedsordfører for Socialdemokraterne Leif Lahn Jensen har på det seneste atter været ude i LO-fagforeningernes ærinde. Var det ikke bedre at bruge kræfter på at sætte sig ind i, hvordan det virkelige liv er for nogle af de mest udsatte lønmodtagere i det danske samfund, før han igen prøver at gøre sig til herre over hvem, der er medlemmer af ”rigtige” og ”forkerte” fagforeninger? Heldigvis ser det ud til at han ikke vinder støtte for sine synspunkter blandt sine partikolleger.

Jeg er medarbejder i Frie Funktionærer. For os er en ”rigtig” fagforening en fagforening, der tager varer på sine medlemmer og hjælper det enkelte medlem til at få det allerbedste ud af arbejdslivet, hvad enten det gælder medlemmer med fuld fart på karrieren eller det gælder de medlemmer, som måske er faldet ud af dag-pengesystemet og har brug for intensiv støtte og hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet i varig beskæftigelse.

Jeg har de seneste uger nydt Sommerdanmark fra sin allerbedste side, men har desværre også oplevet skyggesiden på allernærmeste hold, når udsatte ledige ikke formår at trænge igennem i deres ”rigtige” fagforeninger. Medlemmer, som ikke får den hjælp og støtte til at få gavn af det sikkerhedsnet, som beskæftigelsesministeren sammen med regeringen har spændt ud under de ledige, som står for at miste dagpengeretten eller allerede har mistet forsørgelsesgrundlaget. Medlemmer som i dag står uden økonomisk grund under fødderne fordi de ikke får den nødvendige hjælp af deres fagforening og derfor bliver ignoreret og over-set på Jobcentret.

Kan det være rigtigt, at der skal kommunikeres på en bestemt måde og med de ”rigtige” formuleringer for at trænge igennem på Jobcentret? Kan det være rigtigt, at de allermest udsatte ledige bliver ladt i stikken – både af deres ”rigtige fagforening” og Jobcentret, blot fordi de ikke mestrer den direkte kommunikation? - Er det ikke netop den gruppe, som vi skal gøre den største indsats for at få tilbage på sporet og i varig beskæftigelse – eller i uddannelse, der fører til de ressourcer, der kan bevare Danmark som det velfærdssamfund, vi ønsker. Det drejer sig jo om at udnytte den ressource, som er i os alle.

Kære Leif Lahn Jensen. Måske skulle du bruge dine kræfter på at se på, hvordan fagforeningerne, a-kasserne og jobcentrene løser opgaven med finde de skjulte reserver, der ligger i hver eneste ledig, og hjælpe de svageste ledige med at finde den frem og udnytte den.

Måske skulle du i højere grad fokusere på, hvor tilfredse medlemmerne er med deres fagforeninger uanset farve, i stedet for at dømme individuel service ude til fordel for ”gammeldags fagforeningsbeton”. I dit ærinde er jeg sikker på, at du underkender rigtig mange af dine vælgeres dømmekraft – nemlig dem, der bl.a. har valgt et medlemskab af Frie Funktionærer.