Kønsopdelte lønstatistikker er ren symbolpolitik

Bragt i Jyllands-Posten den 3. juni 2014

Af direktør Jørgen G. Jørgensen, Frie Funktionærer

I Danmark har vi haft en ligelønslov i 38 år. Ikke desto mindre kan det statistisk påvises, at mænd i gennemsnit får mere i løn end kvinder, selvom de udfører det samme arbejde, har samme uddannelse og erhvervserfaringer.

Alligevel bliver der ført meget få sager om ligeløn i Danmark. Institut for Menneskerettigheder peger i en ny undersøgelse på, at nogle årsager kan være, at det er svært at få adgang til virksomhedernes lønpolitik, og at kvinderne er bange for repressalier, hvis de brokker sig. Sikkert rigtigt, men jeg har meget svært ved at se, at arbejdsgiverne skulle have interesse i at give mænd højere løn end kvinder.

Da en kvindelig repræsentant fra Dansk Arbejdsgiverforening tillod sig at nævne, at lønforskellene måske er udtryk for, at de to køn vælger forskelligt f.eks. i forhold til, hvem der har ansvaret for at hente børnene, fik det straks LO op i det røde felt. 

Den enkeltes behov og valg

Jeg er glad for, at vi i Frie Funktionærer mener, at alle har frihed til at træffe deres egne valg - og samtidig bør acceptere andres. Det gælder selvfølgelig også i forhold til, hvordan man som børnefamilie indretter sig.

I Frie Funktionærer hjælper vi gerne alle medlemmer, uanset køn, med at forhandle de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår ud fra individuelle kvalifikationer og ønsker. Individuelle løn- og ansættelsesvilkår giver de bedste arbejdsbetingelser, fordi man tager udgangspunkt i den enkeltes behov.

Det ligger dybt i vores dna, at alle mennesker skal behandles ordentligt på en arbejdsplads uanset køn, alder, seksuel orientering, hudfarve, etnicitet, fagforeningsvalg, religiøsitet eller politisk overbevisning m.v. Ligestilling skal komme fra generel lovgivning om lige muligheder til f.eks. uddannelse, ordentlige barselsregler m.v. og ikke hverken gennem kvoter eller kønsspecifikke lønstatistikker.

Mænd og kvinder er lige værdifulde og nødvendige for arbejdsmarkedet. Derfor bør der selvfølgelig være samme løn for samme slags arbejde, og vi skal ikke gøre køn til en hovedproblemstilling. Det er ren symbolpolitik, at Folketinget netop har vedtaget en lov med krav om kønsopdelte lønstatistikker. Det er et skråplan og forsøg på symptombehandling. Det næste bliver vel lønstatistikker opdelt på hårfarve?