Udhuling må kompenseres

Bragt i Fyns Amts Avis 2. december 2013

Af souschef Karsten Winther Hansen, Frie Funktionærers a-kasse


Så kom lovforslaget om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Det har været undervejs et stykke tid. Som det femte politiske tiltag til indfasning af den to-årige dagpengeret, kan det måske ikke komme bag på nogen, at der ikke er kommet revolutionerende nyheder på bordet. Det er den kendte model fra uddannelsesordningen med 80 pct. eller 60 pct. dagpengesats.

Denne gang administreret af a-kasserne, men med den lille finesse, at dagpengeperioden gradvist reduceres fra de oprindelige fire år til to år endeligt ved udgangen af 2016.

Før valget var refrænet, at de fire års dagpengeret skulle genindføres, men nu lyder det anderledes.

I Frie Funktionærer synes vi, at det er tankevækkende, at man med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse entydigt er på vej til den toårige dagpengeret. Dette til trods for, at der ikke er noget umiddelbart tegn på, at antallet af ledige, der falder for dagpengeretten vil ændre sig væsentligt fremadrettet. AK-Samvirkes prognose siger, at ca. 1.250 ledige vil falde ud af dagpengesystemet om måneden i de kommende år. Derfor skal den midlertidige arbejdsmarkedsydelse måske i højere grad betragtes som en tilvænning til en kortere dagpengeret end som en egentlig løsning på problemet. Tilvænning er måske lige det, som regeringen har brug for på nuværende tidspunkt.

Den længe ventede Carsten Koch-rapport med anbefalinger til et ny dagpengesystem forventes frigivet til december 2013, og regeringen har bebudet forhandling om en ny beskæftigelsespolitik til februar 2014. Mon ikke vi kan forvente en aftale, der realistisk kan implementeres tidligst i 2016? Og til den tid skal vi nok være godt tilfredse, hvis vi stadig har en dagpengeperiode, der hedder to hele år.

I Frie Funktionærer opfordrer vi til, at man kompenserer udhulingen af dagpengene med en afkortning af optjeningskravet, hvis forhandlingernes resultat bliver en fastholdelse af den afkortede dagpengeperiode på to år.

Før valget var refrænet, at de fire års dagpengeret skulle genindføres, men nu lyder det anderledes.