Klausuler stavnsbinder ansatte

Bragt i Aarhus Stiftstidende, den 2. juni 2015

Af juridisk chef, advokat Claus Carstensen, Frie Funktionærer

UAMBITIØST: Regeringen vil med et nyt udspil begrænse brugen af klausuler på arbejdsmarkedet, men desværre er det ikke særligt ambitiøst.

Det er især funktionæransatte, der rammes af klausuler - de bliver pålagt dem af arbejdsgiveren og kan i praksis ikke takke nej. Konsekvensen er en stor gruppe af danskere, der reelt stavnsbindes til deres arbejdsplads og begrænses i at søge nye job. Også virksomhederne rammes, for selvom de kan sikre, at en ansat ikke skifter til konkurrenten, så forhindrer det dem også i selv at rekruttere de bedst kvalificerede folk til ledige stillinger.

En undersøgelse fra USA har vist, at indtjeningen var størst, hvor brugen af klausuler var begrænset. Derfor mener Frie Funktionærer, at det er på tide at afskaffe dem og sætte arbejdsmarkedet helt fri. Regeringen har foreslået, at virksomheders brug af klausuler begrænses, så de højst må have en varighed af 12 måneder. Men sådan er det i langt de fleste tilfælde allerede i dag, og derfor vil udspillet ikke have nogen særlig stor effekt.

Derudover lægger den nye lov op til, at aftaler om klausuler kun kan indgås af funktionærer i en »helt særlig betroet stilling«. En meget diffus formulering, som vi spår, vil resultere i mange forskellige fortolkninger.

Derfor opfordrer vi politikerne til at gennemgå deres udspil igen, være mere konkrete og sætte ambitionsniveauet op - til gavn for både ansatte og arbejdsgivere.