Reform rammer skævt

Bragt i Jyllands-Posten 2. januar 2014

Af advokat, juridisk chef Claus Carstensen, Frie Funktionærer

Så blev der indgået en aftale om en ny sygedagpengemodel, hvor det politiske hovedsigte er, at ingen skal stå uden forsørgelsesgrundlag.

Det er grundlæggende en god tanke, som Frie Funktionærer kun kan støtte. Som fagforening for funktionærer er vi nødt til at pege på, at reformen rammer skævt. De, der er ramt af en livstruende sygdom, får bedre vilkår, og det er rigtig godt. Det er jo heldigvis kun et fåtal af samtlige syge, der er i den gruppe.

En stor del af vores medlemmer er ansat som funktionærer.

Efter loven har de krav på løn under sygdom, så langt så godt.

En afledt konsekvens af reformen er, at refusion fra kommunen til arbejdsgiverne også bliver lavere, fordi den følger satsen for sygedagpenge. Er en medarbejder sygemeldt i mere end fem måneder falder refusions-beløbet fra maksimalt 17.658 kr. om måneden til cirka 10.500 kr. om måneden. Det er svært at tro på, at erhvervslivet i en tid med hård konkurrence og presset økonomi er indstillet på at finansiere medarbejderes sygdomsperioder.

Resultatet bliver, at de funktionærer, der bliver ramt af sygdom, er langt mere udsatte for at blive afskediget. De kan alene se frem til en ydelse på niveau med kontanthjælpen - og det uanset, hvor gerne de end ville arbejde, men er forhindret på grund af sygdom. Det virker ganske urimeligt, at tæppet på den måde bliver trukket væk under dem og deres sikring, fordi funktionærloven bliver udhulet.