Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere

Sendt til Beskæftigelsesministeriet den 31. oktober 2012

FRIE Funktionærer er ikke er på høringslisten, men vi ønsker hermed at afgive vores bemærkninger til lovforslaget.

Det forekommer urimeligt, at en offentlig arbejdsgiver får mulighed for at fravige kravet om alene at lægge vægt på en ansøgers kvalifikationer ved at give ledige i målgruppen fortrinsadgang. I den offentlige styring bør det, lige som på det private arbejdsmarked, være den bedst kvalificerede ansøger, der får et ledigt job. Ud over at det er urimeligt, at en kvalificeret ansøger ikke får mulighed for at få jobbet, kan forslaget lede til forringet og for dyr offentlig service. Denne del af forslaget leder uvægerligt tankerne mod kassetænkning, da det i begge tilfælde er offentlige udgifter enten til løn eller til dagpenge. Ledige omfattet af akutjob bør ansættes i ordinære jobs i enten den offentlige eller den private sektor, hvor andre ikke bliver tilsidesat.

Lovforslaget er afgrænset til at skulle gælde ansættelsesforhold, der er påbegyndt senest den 1. juli 2013. Den økonomiske afmatning forventes generelt ikke at være afhjulpet i løbet af det første halvår af 2013, hvorfor der bør arbejdes med initiativer med et længere sigte, så der ikke igen skal indarbejdes kortvarige løsninger, der kræver nye administrative rutiner og nye IT-systemer.

Vi er i øvrigt også tvivlende over for, om en kontant betaling på 25.000 kroner til en arbejdsgiver er en reel motivation til at oprette et nyt job, hvorfor det er højst usikkert, om forslaget sikrer jobs til de ledige, der falder ud af dagpengesystemet.

Hvis vores bemærkninger til lovforslaget giver anledning til spørgsmål, er vi gerne til rådighed.