Forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde

Sendt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 28. april 2017

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., j. nr. 17/01665

Tak for muligheden for at give bemærkninger til forslag om midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde.

Der er positivt, at regeringen reagerer på det uheldige tomrum, der er opstået fra den toårige forsøgsperiode udløb den 20. marts 2017, hvor de frivillige ildsjæles muligheder for frivilligt arbejde i mere end fire timer om ugen blev skudt til hjørne med et serviceeftersyn i løbet af foråret.

Det frivillige arbejde er værdifuldt for den enkelte. Derfor glæder vi os over, at der, indtil der er en permanent ordning, gives mulighed for at øge det frivillige arbejde i op til 15 timer om ugen uden modregning i dagpenge og efterløn. Frivilligt arbejde giver den ledige bedre mulighed for at finde det næste job via det netværk, der ligger i at komme ud og møde andre mennesker, der vil anbefale dem til jobs. Oveni kommer værdien af at hjælpe til, møde nye mennesker, have noget at se frem til og glæde sig over. Det giver positiv energi til både ledige og efterlønsmodtagere.

Vi ser frem til, at der kommer en permanent ordning, som kan skabe klarhed og enkel administration. Men det er særdeles vigtigt, at frivilligt arbejde ikke får den konsekvens, at det fortrænger ansatte i almindelige job, heller ikke i kommuners bestræbelser på at bevare velfærdsordninger på en så billig måde som muligt.

Vi ser frem til udspillet om et permanent regelsæt for frivilligt, ulønnet arbejde, så der kan blive skabt stabile og trygge rammer for de ledige. Indtil da støtter vi forslaget om at øge rammen for frivilligt arbejde til 15 timer pr. uge.

Hvis bemærkningerne giver anledning til spørgsmål, er vi gerne til rådighed.