Ændring af lov om Forebyggelsesfonden

Sendt til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering den 25. oktober 2012

Efterløn giver dig mulighed for at trække dig helt eller delvist tilbage fra arbejdsmarkedet fra du fylder 60 år. Er du født fra den 1. januar 1956 eller senere, er efterlønsalderen højere.

Tak for høringsudkast til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden.

FRIE Funktionærer støtter, at fondens formål gøres mere rummeligt, så den fx også kan medvirke til, at seniorers tilknytning til arbejdsmarkedet fastholdes og til at udsatte borgere får større mulighed for at blive tilknyttet arbejdsmarkedet. Det er dog værd at overveje, om de overordnede mål ikke ville blive bedre understøttet ved at styrke fx sygedagpengeområdet med midlerne frem for en kapital udskilt i Forebyggelsesfonden.

Det fremgår af lovforslagets § 10, at antallet af bestyrelsesmedlemmer ønskes reduceret. Vi er enige i, at det er hensigtsmæssigt med færre bestyrelses-medlemmer end de nuværende 17 medlemmer. Men det er ikke rimeligt, at fællesorganisationerne alene repræsenterer lønmodtagerne i betragtning af, at en meget stor andel af lønmodtagerne ikke er organiseret under fællesorganisa-tionerne.

Mere end 340.000 organiserede lønmodtagere står uden for fællesorganisa-tionerne ifølge Danmarks Statistiks opgørelse over lønmodtageres faglige organisering. Hertil kommer de cirka 650.000 lønmodtagere, der har valgt at stå helt uden for organisationerne. Derfor bør der være en bestyrelsespost, der repræsenterer lønmodtagere uden for fællesorganisationerne. FRIE Funktionærer stiller sig gerne til rådighed for en bestyrelsespost i Forebyggelsesfonden.

Hvis høringssvaret giver anledning til spørgsmål, er vi gerne til rådighed.