Fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.

Sendt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den 22. september 2017.

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse, j. nr. 17/11922

Tak for muligheden for at give bemærkninger til forslag om nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.

Vi er enige i behovet for en permanent ordning for reglerne om fradrag for timer, som dagpengemodtagere, efterlønsmodtagere og tilsvarende yder i frivilligt ulønnet arbejde.

Det frivillige arbejde er værdifuldt for den enkelte. For ledige understøtter det tillige muligheden for at finde det næste job via det netværk, der ligger i at komme ud og møde andre mennesker, der vil anbefale dem til ledige jobs. Oveni kommer værdien af at hjælpe til, møde nye mennesker, have noget at se frem til og glæde sig over. Det giver positiv energi til både ledige og efterlønsmodtagere.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at som følge af den politiske aftale ændres mulighederne for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpenge og efterløn – både i forhold til timebegrænsningen, og i forhold til definitionen af hvad der forstås som frivillige organisationer, foreninger eller lignende.

I Frie Funktionærers forsikringsselskab, FF Forsikring A/S, hvor vi tilbyder en lønsikring uden a-kasse, har vi god erfaring med ikke at begrænse de jobsøgende medlemmer i et timetal for frivilligt ulønnet arbejde. Bliver en lønsikret ledig, kan det frivillige arbejde fortsætte i uændret form, uden at det påvirker den økonomiske ledighedsydelse. Forudsætningen er naturligvis, at den ledige er aktivt job

 Vi vil derfor appellere til, at det indgår i overvejelserne, at den planlagte timebegrænsning på op til 44 timer for én måned for dagpengemodtagere udgår, så den enkelte ledige kan fortsætte eller påbegynde frivilligt ulønnet arbejde, så længe aktiviteten konkret vurderes til, at den ikke er begrænsende i den lediges jobsøgningsaktiviteter og rådighed for arbejdsmarkedet i øvrigt.