Ændringer i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Sendt til Arbejdsmarkedsstyrelsen den 21. februar 2013

Frie Funktionærer ønsker hermed at afgive bemærkninger til høring om ændringer i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Arbejdsmarkedsstyrelsen igangsatte den 5. marts 2012 forsøg i otte udvalgte a-kasser med et nyt koncept for a-kassernes afholdelse af lovpligtige samtaler med ledige.

Baggrunden for forsøget var at skabe viden og læring om, hvad der gør de ledige tilfredse, hvilke ønsker og behov de ledige har, og hvilke potentialer, der ligger i de digitale redskaber.

Hensigten var, at den viden og læring, der kunne høstes af forsøget dels er med til at understøtte en ny vision for samtalerne, dels er med til at definere fremtidens samtalesystem og er med til at fremme brugen af nye digitale redskaber i indsatsen.

Forsøgsperioden var på et år, og udløber således pr. 28. februar 2013. I slutningen af forsøgsperioden blev Arbejdsmarkedsstyrelsen og a-kasserne, ved AK-Samvirkes konference i november 2012 om ”Den Gode Samtale”, præsenteret for resultaterne i forsøgsperiodens første ni måneder. Det gennemgåede træk ved konferencen var, at konceptet giver den ledige en forbedret oplevelse af samtalerne i a-kassen, og at konceptet hurtigst muligt skulle bredes ud i hele a-kassesystemet.

I Frie Funktionærers a-kasse er vi ærgerlige over, at forsøgsperioden nu bliver forlænget til den 28. februar 2014. Vi mener, at en forlængelse af forsøgsperioden med 1 år er for lang. Det signalerer en stor træghed i paratheden i forhold til en smidig og moderniseret beskæftigelsespolitik. De 19 a-kasser, som ikke er blevet udvalgt til at indgå i forsøget, bliver nu fortsat afskåret fra metodefrihed. De er fx afskåret fra at bruge digitale løsninger som webcam/webtelefon i forhold til at hjælpe de ledige i job på nye og andre – og mere nutidige - måder end gennem afholdelse af samtaler på traditionel vis. 

Vi vil derfor opfordre til, at de allerede høstede erfaringer, fra det første års forsøgsperiode, kommer de ledige til gavn, ved at give metodefriheden i Den Gode Samtale fri til alle a-kasser, tidligere end foråret 2014.

Tilsvarende høringssvar er sendt til Arbejdsmarkedsstyrelsens 1. kontor som høringssvar på udkast til bekendtgørelse om forsøg og udviklingsaktiviteter efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.