Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde

Sendt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den 19. november 2014

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Tak for muligheden for at give kommentarer til forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde.

Frie Funktionærer støtter, at ledige og efterlønsmodtagere skal have mulighed for at udføre frivilligt ulønnet arbejde uden modregning i dagpengene/efterlønnen.

Det giver ledige mulighed for at møde mennesker, og med sin frivillige hjælp, mulighed for nye kontakter og at vise sit engagement og initiativ, som kan understøtte den lediges chancer for at møde jobåbninger og få et reelt fodfæste på arbejdsmarkedet igen.

Vi er derfor positive over for forslaget om at udvide 4-timers grænsen til 15 timer om ugen. Vi er dog bekymret for, at arbejde, der normalt ville kunne udbydes som normalt lønarbejde, risikerer at komme i spil som en ulønnet aktivitet, især i kommuners bestræbelser på at bevare velfærdsordninger på en så billig måde som muligt. Den udvidede timeregel er derfor en balancegang, og vi ser forslaget om en 2-årig forsøgsperiode til at følge udviklingen som en både fornuftig og nødvendig foranstaltning.

Hvis der er punkter i høringssvaret, der ønskes uddybet, er vi gerne til rådighed.