Lov om ferie

Sendt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den 19. februar 2014

Lov om ændring af lov om ferie

Frie Funktionærer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til forslaget om overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond til statskassen.

Grundlæggende er Frie Funktionærer imod, at uhævede feriepenge tilfalder statskassen, idet de rettelig tilhører den lønmodtager, der har optjent feriepenge-ne. Vi ser derfor gerne, at regelsættet om Arbejdsmarkedets Feriefond bliver ændret, så feriepenge, der ikke er hævet, bliver returneret til lønmodtageren.

Høringsudkastet indeholder forslag om at overføre i alt 280 mio. kr. fra fonden til staten. Samtidig er der forslag om at bemyndige beskæftigelsesministeren til at godkende, at den oprindelige kapital kan bruges til særlige formål. Når der tilsy-neladende bliver opsamlet unødvendige midler i feriefonden, afspejler det, at hele regelsættet bør gentænkes. De foreslåede enkeltstående tilpasninger er derfor ikke tilstrækkelige.

Som nævnt bør uhævede feriepenge altid tilfalde den lønmodtager, der har op-tjent dem. Hvis der er behov for at samle fælles økonomiske midler til en ferie-fond, bør det sikres, at alle bidragydere har mulighed for at gøre deres indflydelse gældende. I dag består lønmodtagersiden i fondsbestyrelsen af repræsentanter fra LO, FTF og tilsvarende hovedorganisationer. De cirka 1 mio. lønmodtagere, der ikke er med i hovedorganisationerne, er dermed afskåret fra indflydelse på, hvad de opsamlede feriepenge skal bruges til. Det er et forhold, der også bør indgå i en reform af Arbejdsmarkedets Feriefond.

Hvis bemærkningerne giver anledning til spørgsmål, er vi gerne til rådighed.