Kønsopdelt lønstatistik

Sendt til beskæftigelsesministeriet den 18. november 2013

Tak for muligheden for at afgive bemærkninger til lovudkast om kønsopdelt lønstatistik.

Frie Funktionærer støtter alle forslag, der er medvirkende til at fjerne enhver form for forskelsbehandling. Men vi mener ikke, at en kønsopdelt lønstatistik er et hensigtsmæssigt middel til at undgå en kønsbetinget forskelsbehandling.

Kvinder fastholdes i en særlig gruppering
Med forslaget ser Frie Funktionærer en risiko for, at kvinder i arbejdslivet bliver fastholdt i en særlig gruppering, hvorfor Frie Funktionærer ikke støtter forslaget. Samtidig har forslaget den sideeffekt, at det er en ekstra omkostning, der bliver pålagt erhvervslivet.

Faglige og personlige kvalifikationer er afgørende
Frie Funktionærer finder, at vejen frem til reel ligestilling, også hvad angår lønspørgsmål, i langt højere grad handler om at sikre, at der er opmærksomhed på de faglige og personlige kvalifikationer frem for et uhensigtsmæssigt kønshensyn. Det sker ved påvirkning af arbejdsgivere, som fx ved at gøre dem opmærksomme på problemstillingen, og ved at sikre, at kvinder har de tilstrækkelige kompetencer til at forhandle løn- og ansættelsesvilkår.

Hvis bemærkningerne giver anledning til spørgsmål, er vi gerne til rådighed.