Fremrykning af forhøjet beskæftigelsesfradrag

Sendt til Skatteministeriet den 13. december 2013

Høring om fremrykning af skatte- og afgiftslettelser

Frie Funktionærer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til forslaget om fremrykning af skatte- og afgiftslempelser. Vi har valgt alene at afgive kommentarer til forslagets § 1 om fremrykning af det forhøjede beskæftigelsesfradrag.

Frie Funktionærer er enig i, at der er behov for alle tiltag, der kan styrke beskæftigelsen og dermed gøre det lettere for de ledige at få nyt fodfæste på jobmarkedet. En fremrykning af det forhøjede beskæftigelsesfradrag er positivt, fordi det øger incitamentet til at finde et job. Men det er en kendsgerning, at det ikke øger udbuddet af job. Fra den daglige kontakt med de ledige, er det vores erfaring, at de ledige gør en stor indsats for at finde ny beskæftigelse, men udbuddet af job er begrænset. Derfor er det nødvendigt, at forslaget følges af andre tiltag, der understøtter den økonomiske vækst og dermed efterspørgslen efter arbejdskraft.

Hvis bemærkningerne giver anledning til spørgsmål, er vi gerne til rådighed.