Lov om ændring af ferieloven

Sendt til Beskæftigelsesministeriet den 13. november 2017.

Høring vedrørende forslag til lov om ferie

Frie Funktionærer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til lovudkastet om lov om ferie.

Vi bemærker, at Danmark siden 2014 har administreret området i strid med EU-reglerne. Dette finder vi beklageligt og kritisabelt. Med hensyn til det konkrete forslag til en ny ferielov, har vi konstateret, at der er lagt op til mere moderne og gennemskuelige regler, som indeholder væsentlige forbedringer for lønmodtagerne.

Forslaget om, at nyansatte fremover får ret til betalt ferie allerede fra første arbejdsdag, så ferien afholdes samtidig med, at den optjenes, er en klar forbedring af gældende regler.

Frie Funktionærer har dog konstateret, at forslaget ikke øger muligheden for individuelle aftaler på ferieområdet. Vi mener, at feriepengene er en del af den samlede løn, som den enkelte lønmodtager selv bør råde om. Derfor havde vi gerne set, at forslaget gav bedre muligheder for individuelle aftaler.