Midlertidig jobpræmie

Sendt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 13. maj 2015

Forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode.

Tak for muligheden for at give bemærkninger til forslag om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode.

Frie Funktionærer støtter grundlæggende tiltag, som har det sigte enten at bevare lønmodtageres tilknytning til arbejdsmarkedet eller at bringe disse personer tilbage til arbejdsmarkedet. Vi tvivler dog på, at jobpræmien på 1500 kr er det rette instrument til at motivere ledige til job. Midlerne burde bruges, der hvor de gør en forskel, og her ville dagpengeperioden være oplagt at gøre noget ved. Dette skal ses i lyset af, at mere end 50.000 lønmodtagere er faldet ud af dagpengesystemet i 2013 og 2014.

Med hensyn til det konkrete forslag er vi, udover vores tvivl om effekten, af den opfattelse, at forslaget ikke er dækkende, da en stor gruppe ledige, som også har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet ikke vil modtage en jobpræmie. Denne gruppe af ledige omfatter personer, som er faldet ud af dagpengesystemet og har opbrugt de tilbud og den forsørgelse, der har været i diverse tillægsordninger. På grund af husstandsindkomsten, civilstand m.v. har disse personer ikke mulighed for kontanthjælp og er derfor reelt at betragte som ”selvforsørgere”. Frie Funktionærer mener, at denne gruppe bør have de samme økonomiske fordele ved at tage et arbejde som den foreslåede gruppe.

Hvis der er punkter i høringsvaret, der ønskes uddybet, er vi gerne til rådighed.