Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Sendt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den 10. oktober 2017

Høring af forslag til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, j. nr. 17/09006

Med henvisning til høringsudkast til lovforslaget sender Frie Funktionærer hermed sine kommentarer.

Løbende udbetaling
Vi noterer os med tilfredshed, at der i udkastet til lovteksten i § 1, stk. 6, og § 2, stk. 6, lægges op til, at udbetalingsperioden følger ansøgningsperioden. Modsat den politiske aftale om, at der for ansøgninger indgivet i perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2018 først kan ske udbetaling i juli måned 2018. Med lovudkastet stilles de medlemmer, der vælger at benytte sig af den skattefri udbetaling og fravælger efterlønsordningen, dermed bedre og skal ikke vente unødigt længe på udbetalingen.

Overdragelse/retsforfølgning
Vi anbefaler, at lovudkastet tilføjes samme bestemmelse som ved den tilsvarende skattefrie udbetaling i 2012 (lov nr. 1365 af 28. december 2011, § 6, stk. 2), om, at aftaler om overdragelse af retten til indbetalte efterlønsbidrag er ugyldige, ligesom indbetalte bidrag ikke kan gøres til genstand for retsforfølgning. Bestemmelsen skal sikre, at den skattefri udbetaling af efterlønsbidrag ikke får indflydelse på fx en eventuel beregning af kontanthjælp.