Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede

Sendt til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering den 10. september 2013

Tak for høringsudkast til beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede.

Frie Funktionærer bifalder forslaget, således, at det ikke sker en urimelig reduktion af den skattefrie præmie alene på grund af fødselsdag i februar i et skudår.

Det er tilfredsstillende, at præmiesager for tidligere a-kassemedlemmer, der nåede folkepensionsalderen i februar 2012, kan genoptages for ny vurdering og mulighed for efterbetaling af den 12. præmieportion.

Frie Funktionærer finder, at forløbet med ændringen har været utroligt langt. Opgørelsesreglerne blev indført i maj 2011, og den utilsigtede konsekvens blev konstateret i februar 2012. Næsten to år senere, 1. januar 2014, forventes lovændringen at træde i kraft. Her må også henses til, at en række ældre, tidligere medlemmer af a-kasserne, har været berørt af at mangle en forventet skattefri præmieportion på 12.293 kr.