Ændring af forskelsbehandlingsloven

Sendt til Beskæftigelsesministeriet den 9. oktober 2014

Høring over udkast til ændring af forskelsbehandlingsloven

Tak for høringsudkastet til ophævelse af 70 års-grænsen. Frie Funktionærer støtter fuldt ud forslaget, da der ikke bør være lovmæssige rammer, der understøtter aldersdiskriminering på arbejdsmarkedet.

Derfor savner vi en tilsvarende ajourføring af bekendtgørelsen af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.§ 43, om medlemskab i en a-kasse, hvor det fremgår, at medlemskabet ophører senest ved udgangen af den måned, hvori medlemmet når folkepensionsalderen. Det er en kendsgerning, at mange ønsker at være på arbejdsmarkedet, også i en høj alder. Når man står til rådighed for arbejdsmarkedet, bør det være muligt for alle at forsikre sig mod ledighed, uanset alder.

Vi opfordrer derfor til, at lovforslaget bliver fulgt af tilsvarende fjernelse af aldersdiskriminering i lov om arbejdsløshedsforsikring.

Hvis vores høringssvar giver anledning til spørgsmål, er vi gerne til rådighed.