Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Sendt til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering den 5. december 2013

Frie Funktionærer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til ny bekendtgørelse om fleksibel efterløn.

Frie Funktionærer finder det positivt, at bekendtgørelsens § 12, med det nye stk. 8, nu tilføjes regler om opgørelsesprincippet i den indberetningsperiode, hvor medlemmet når folkepensionsalderen.

Hvis bemærkningerne giver anledning til spørgsmål, er vi gerne til rådighed.