Udkast til lovforslag om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.

Sendt til Beskæftigelsesministeriet den 2. april 2013

Frie Funktionærer ønsker hermed at afgive bemærkninger til høringen.

Frie Funktionærer er helt enige i, at der er behov for at beskytte vikaransatte, fordi vikarerne i dag ofte er retsløse. For de vikarer, der arbejder på funktionærområdet betyder det, at de fx ikke er omfattet af funktionærlovens beskyttelsesregler om opsigelse, og at de ikke er garanteret løn under sygdom.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at ligebehandlingsprincippet har afsmittende virkning for vikarer, så de fremover vil have ret til løn under sygdom, hvis de i øvrigt sidestilles med funktionærer. Det er naturligvis en god udvikling, men når den del af forslaget ikke samtidig omfatter et opsigelsesvarsel, så kan det blive en tænkt beskyttelse uden tilstrækkeligt sikkerhedsnet. Bliver vikaren syg, kan han afskediges uden varsel, og så har arbejdsgiveren sparet lønomkostningen til en sygdomsramt vikar.

Det fremgår også af lovforslaget, at vikarer mindst skal have vilkår svarende til den kollektive overenskomst på brugervirksomheden. Der er et stigende antal lønmodtagere, der arbejder på individuelle vilkår. Derfor foreslår vi, at ministeren benytter lejligheden til at samle de helt basale vilkår for lønmodtagere i en lønmodtagerlov, der omfatter både fastansatte og vikarer. Loven bør blandt andet sikre en minimumsbeskyttelse, hvor der ikke er overenskomster, fx om opsigelsesvarsler og mindsteløn. Lovgivningen bør netop beskytte de svageste på arbejdsmarkedet.

Hvis høringssvaret giver anledning til spørgsmål, er vi gerne til rådighed.