Høringssvar

Frie Funktionærer følger udviklingen på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesområdet tæt, deriblandt de politiske forslag og tiltag, der fremlægges. Med udgangspunkt i vores medlemmer og deres interesser byder vi løbende ind med relevante høringssvar til Folketinget – du kan læse de seneste af dem her.

13.11.2017: Lov om ændring af ferieloven

10.10.2017: Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag m.m.

21.09.2017: Fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere

28.04.2017: Forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde

04.03.2016: Fleksibelt dagpengesystem

12.11.2015: Lov om ændring af lov om ligeløn

13.05.2015: Midlertidig jobpræmie

06.01.2015: Lov om kontantydelse

19.11.2014: Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde

29.10.2014: Forenkling af fratrædelsesgodtgørelse

16.10.2014: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v.

09.10.2014: Ændring af forskelsbehandlingsloven

24.03.2014: Ny sygedagpengemodel og dagpenge under sygdom

19.02.2014: Lov om ferie

13.12.2013: Fremrykning af forhøjet beskæftigelsesfradrag

05.12.2013: Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

18.11.2013: Kønsopdelt lønstatistik

10.09.2013: Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede

04.06.2013: Forlængelse af uddannelsesordningen for ledige, målretning af 6 ugers selvvalgt uddannelse m.v.

02.04.2013: Udkast til lovforslag om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.

21.02.2013: Ændringer i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

13.02.2013: Lovforslag om ændring af lov om AtP, LD og forskellige andre love

23.11.2012: Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløsforsikring m.v.

31.10.2012: Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere

25.10.2012: Ændring af lov om Forebyggelsesfonden

18.10.2012: Forslag til fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår i fleksjob

24.09.2012: Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats