Medlemskab af CESI

Frie Funktionærer er medlem af CESI, der er en paraplyorganisation for partipolitisk neutrale faglige organisationer i Europa.

Der er først og fremmest to grunde til, at Frie Funktionærer bruger penge og kræfter på at være med i CESI. For det første giver det os mulighed for at påvirke den lovgivning, der berører vores medlemmer. For det andet arrangerer CESI symposier, hvor landene udveksler viden og erfaringer og lærer af hinanden.

Indflydelse på lovgivningen

Lovgivningen på arbejdsmarkedet udvikler sig hele tiden. Og et godt stykke over halvdelen af de nye love, der kommer på det danske arbejdsmarked, kommer fra EU. Nemlig via direktiver fra EU-kommissionen.

CESI er officiel høringspart for alle de forslag til direktiver, EU-kommissionen kommer med. Hver gang EU-kommissionen udarbejder et forslag, bliver det sendt til CESI, for at CESI kan kommentere det.

Ved at være med i CESI får Frie Funktionærer dermed indsigt i de love, der er på vej, og mulighed for at påvirke dem.

Udveksling af viden med andre lande

Med støtte fra EU arrangerer CESI symposier. Her diskuterer man relevante emner på arbejdsmarkedet, som fx livslang læring eller balance i familie- og arbejdslivet. Ved at høre om, hvordan man gør i andre lande, får vi inspiration til vores arbejde for at skabe de bedst mulige vilkår for vores egne medlemmer.

CESI står for Confédération Européenne des Syndicats Indépendants.

Læs mere om CESI