De 8 regioners bestyrelser vælges på delegeretmødet

De 8 regioner

Regionsbestyrelserne er bindeleddet mellem medlemmerne og bestyrelsen i Frie Funktionærer, og deres opgave er bl.a. at arrangere de mange spændende medlemsoplevelser, der udbydes til medlemmerne over hele landet.

Frie Funktionærer har 8 regionsbestyrelser, der udgør de delegerede og repræsenterer medlemmernes stemme i hver region, når der afholdes delegeretmøde hvert andet år.

Kontakt din region

Download regionsfolder (pdf) og læs mere om bestyrelsesarbejdet i din region