Bestyrelsen i Frie Funktionærer

Bestyrelser

Frie Funktionærers hovedbestyrelser repræsenterer medlemmerne og er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsens medlemmer vælges for fire år ad gangen.

Som medlemsvalgt i Frie Funktionærer er man med til at støtte og udvikle foreningsdemokratiet, fordi det i sidste ende er medlemmerne, der bestemmer over deres forening.

På billedet ovenfor ses hovedbestyrelsen, som blev valgt til både fagforening og a-kasse på delegeretmøde 2018 inkl. suppleanterne.