Sprogundervisning hos IBL Sprogservice

Sprogkurser hos IBL Sprogservice

IBL Sprogservice tilbyder intensive enelektioner eller holdundervisning i deres lokaler i Vejle, København eller i din virksomhed efter aftale. Derudover tilbydes fjernundervisning via Skype.

IBL Sprogservice tilbyder sprogundervisning til erhvervsfolk/private. Kurserne er individuelt tilrettelagt, så de er tilpasset netop dit behov og ønsker om kursusindhold.

Der tilbydes undervisning i engelsk, tysk, norsk, svensk, spansk, fransk, italiensk, russisk og polsk.

Vælg mellem: 

  • Intensiv eneundervisning.
  • Fjernundervisning via Skype.
  • Holdundervisning. 

Gratis sprogsamtale

Kontakt IBL Sprogservice og få en gratis sprogsamtale, hvor I finder dit nuværende sprogniveau. Herefter planlægges et kursusforløb i samråd med dig og sammenholdt med dine ønsker og behov. Sprogsamtalen kan både foregå hos IBL Sprogservice i Vejle eller København, via Skype eller ved en skriftlig test via e-mail.

Intensiv eneundervisning

Et kursusforløb, som tager udgangspunkt i netop dit sproglige niveau og ønsker for kursusindhold. Fx er det muligt at inddrage fag- og brancherelevant materiale i undervisningen. Du kan få udbygget ordforrådet og få træning i talefærdigheden og opnå større sikkerhed i at kommunikere på sproget. Læsning, grammatik og skriftlige opgaver vil indgå i såvel undervisning som hjemmearbejde. 

Intensive enelektioner via Skype

Fjernundervisningskurser via Skype er til dig, der ønsker et individuelt og skræddersyet sprogkursus, uafhængig af tid og sted. Ligesom ved traditionel eneundervisning er der mulighed for at arbejde med mundtlig og skriftlig kommunikation, taletræning, udtale og sproglig kulturforståelse, ligesom der kan inddrages fag- og branchespecifikt materiale.

Holdundervisning

Hvis I er flere, der går sammen, kan undervisningen også foregå som holdundervisning. Ring til IBL Sprogservice for nærmere oplysninger.

Læs mere om de forskellige undervisningsformer på www.iblsprog.dk

Du skal være medlem af fagforeningen (gælder ikke Frie Mini) for at kunne benytte dig af dette tilbud

Login og få oplyst, hvordan du opnår rabatten.