Øvrige oplysninger om kurser

Øvrige oplysninger

Aflysning

Vi forbeholder os ret til at aflyse et kursus, hvis der ikke er tilstrækkeligt mange tilmeldinger. Vi giver alle ansøgere besked om aflysningen pr. e-mail/telefon, så snart vi er bekendt med ikke at kunne afvikle kurset, og returnerer herefter deltagerbetalingen.

Opgave før kurset

Ved nogle af kurserne vil der være en for-opgave, der skal løses inden kursusstart, hvilket vil fremgå af hjemmesiden.

Personprofil

På nogle kurser vil der, som supplement til undervisningen, blive benyttet en personprofil, som er inkl. i kursusprisen.

Forbehold for ændringer

Vi tager forbehold for ændringer i undervisernavne samt kursussted. Hvis der sker ændringer i disse, vil du selvfølgelig blive orienteret så hurtigt som muligt.