Excel intensivt videregående

Excel intensivt videregående
Dato:
og:  −   (opfølgning)
Sted:
Pris:
,- (medlemspris)/,- (medlemspris for ledige)
Status: FEJL

Beskrivelse:

Har du allerede et godt grundlæggende kendskab til Excel, og ønsker du at blive introduceret til Excels mere avancerede muligheder, så er dette intensive 1-dagskursus noget for dig.

Kurset er baseret på aktivitet, som betyder, at du hele tiden er aktiv på tasterne og på den måde lærer de nye muligheder.

Da kurset er intensivt, vil hele undervisningen gennemføres som en guidet gennemgang uden traditionelle opgavesamlinger.

Indhold:

Tips og tricks til det effektive arbejde:

 • Excel Indtastningstips.
 • Navigation og markering.

Arbejdet med flere ark og projektmapper:

 • Absolutte referencer i formler ($ tegnet i formler).
 • Anvendelse af navne i formler.
 • Dynamiske navne, der udvider sig ved datatilgang.
 • Beskyttelse af ark og projektmapper.

Funktioner:

 • Matematiske funktioner: Sum, Sum.Hvis, Sum.Hviss, Afrund.
 • Statistiske funktioner: Min, Maks, Tæl.Hvis, Tæl.Hviss tæl, TælV, Gennemsnit.
 • Opslagsfunktioner: Lopslag, Vopslag.
 • Logiske funktioner: Hvis, Og, Eller.

Formatering og datakontrol:

 • Betinget formatering - skab fokus.
 • Datavalidering.
 • Formel revision.

Arbejdet med store datamængder:

 • Tabelformatering.
 • Fjern dubletter i lister

Data analyse:

 • Oprettelse og anvendelse af pivottabeller.
 • Opret flere pivottabeller på samme data kilde.
 • Gruppering af data.
 • Ændring af data til at udvise de procentvise fordelinger mm.
 • Filtrering af data i pivottabellen.
 • Oprettelse af pivotdiagrammer.

Introduktion til automatisering:

 • Oprettelse af makroer med makrooptageren.
 • Placering af makroer.
 • Redigering af makroer.
 • Slette makroer.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til personer, der har et godt grundlæggende kendskab til Excel, fx ved at have deltaget i kurset ”Excel grundlæggende” eller gennem arbejde med Excel.

Tilmeldingsfrist:

København: 8 dage før kursusstart.
Aalborg og Vejle: 10 dage før kursusstart.

Kursusvarighed:

7 timer (fra kl. 9.00-16.00).

Tag en kollega/ledsager med:

Som medlem af fagforeningen kan du tage en kollega/ledsager med til medlemspris.

Rådighedserklæring:

Hvis du er ledig og medlem af fagforeningen, skal du udfylde en rådighedserklæring til a-kassen. Erklæringen skal udfyldes, hvis du er på dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse. Er du ansat i løntilskudsjob, skal du aftale din deltagelse med din arbejdsgiver. 

Du skal være medlem af fagforeningen (gælder ikke Frie Mini) og logget på for at tilmelde dig kurset/fyraftensmødet. Som a-kassemedlem og Frie Mini-medlem kan du dog også deltage i jobsøgningskurserne, og a-kassemedlemmer kan deltage i efterlønsmøderne.