Informationsmøder om den nye ferielov

Informationsmøder om den nye ferielov
Dato:
Sted: Scandic, Hadsundvej 200, Aalborg Øst
Pris:

50 kr. inkl. forplejning

Status: Fortsat ledige pladser

Beskrivelse:

Den 1. september 2020 får Danmark en ny ferielov, og det kan være svært at finde rundt i de nye regler.

Optjeningsprincippet ændres fra sit nuværende, så der ikke længere optjenes ferie i et kalenderår.

For nyansatte betyder det, at de ikke længere risikerer at vente i op til 16 måneder, før de har mulighed for at afholde betalt ferie.

Og for dem, der allerede er på arbejdsmarked, når den nye ferielov træder i kraft, indføres der en overgangsordning, hvor feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 - 30. august 2020 indefryses. Disse kan først udbetales, når man forlader arbejdsmarkedet.

Arbejdsgivernes likviditet sikres, så de bliver påvirket i mindst muligt omfang. Lønmodtagerne må til gengæld vente på at få udbetalt den del af deres optjente ferie, der bliver indefrosset.

Med andre ord er der rigtig mange nye regler at forholde sig til, og hvad indebærer den nye ferielov for dig?

Det får du et indblik i på dette informationsmøde, hvor der undervises ud fra en lønmodtagers perspektiv.

Tidspunkt:

Informationsmødet afholdes fra kl. 17.00-18.30.

Tilmeldingsfrist:

14 dage før.

Forplejning:

En sandwich og en vand samt kaffe/te.

Tag en ledsager med:

Som medlem af fagforeningen kan du tage en ledsager med til medlemspris.

Undervisere:

Advokat Rune Henneberg, Frie Funktionærer.

Du skal være medlem af fagforeningen (gælder ikke Frie Mini) og logget på for at tilmelde dig kurset/fyraftensmødet. Som a-kassemedlem og Frie Mini-medlem kan du dog også deltage i jobsøgningskurserne, og a-kassemedlemmer kan deltage i efterlønsmøderne.