Behandlingsforsikringen giver dig behandlingsgaranti inden 10 hverdage

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikringen giver dig garanti for undersøgelse og behandling inden 10 hverdage

Tryghed i hverdagen handler ikke kun om at være rask. Det handler også om at vide, at man kan komme hurtigt i undersøgelse og behandling, hvis man bliver syg eller kommer til skade. Hvis du tegner en behandlingsforsikring, garanterer Mølholm Forsikring, at du inden 10 arbejdsdage er i gang med en undersøgelse eller behandling på privathospital.

Betingelser for at tegne forsikringen

Du skal være medlem af Frie Funktionærers fagforening som enten Favorit eller Elite-medlem for at tegne forsikringen. Du behøver ikke udfylde en helbredserklæring, og du beskattes desuden ikke af eventuelle undersøgelser og behandlinger, som du måtte modtage. 

Når du har haft forsikringen i 6 måneder, er du også dækket for eventuelle lidelser og sygdomme, der er diagnosticeret før forsikringens begyndelse. Igangværende og planlagte undersøgelser og behandlinger er ikke dækket af forsikringen. Forsikringen har ingen aldersaftrapning og udløber med udgangen af den måned, hvor du fylder 70 år.

Ægtefælle, samlever og børn

Medlemmer af Frie Funktionærer kan også forsikre deres ægtefælle, samlever og børn via behandlingsforsikringen. Når du har to behandlingsforsikringer i husstanden, er børn under 21 år gratis omfattet af behandlingsforsikringen.

Pris

Forsikringen koster 1920 kroner om året, uanset om det er dig eller din ægtefælle, du forsikrer. Du kan tegne en tillægsforsikring til dine børn, som du kun giver 660 kroner for om året pr. barn. 

Mere info: